header-simple
festival

SIMULTAN FESTIVAL XVI — STAREA INSTABILA A LUCRURILOR


11  — 19.07 2021 / MultipleXity

A 16-a ediție a Festivalului SIMULTAN va avea loc în perioada 11-19 septembrie 2021 în Timișoara, având tema “Starea instabilă a lucrurilor”.

Viaţa, aşa cum o ştiam, se schimbă radical şi probabil se va așeza cândva într-o formă diferită, oferind un bun prilej de a ne testa şi dezvolta capacitatea de adaptare la realitate.
Este important să înţelegem nu doar ceea ce se întâmplă, dar şi care este potenţialul acestei transformări a lumii în urma acestei crize. Cel mai greu este să tolerăm incertitudinea şi necunoscutul într-o lume în care am ajuns să credem că deținem controlul, însă natura ne demonstrează contrariul. A învăţa să tolerăm nesiguranţa şi necunoscutul ne readuce mai aproape de condiţia noastră umană, fragilă şi precară cum este ea, iar semnul este, poate, să redevenim umani, adică să ne dăm voie să fim şi vulnerabili, fragili, dependenţi unii de ceilalţi. Este un moment de a privi în viitor și de a ne imagina cum vrem să arate viața noastră de acum înainte. 

SIMULTAN este un festival anual dedicat artelor interdisciplinare – proiectelor media emergente, muzicii experimentale și proiectelor audio-vizuale, cu scopul de a susține formele noi de exprimare artistice. În cadrul festivalului au loc anual live performance-uri audiovizuale, proiecții de artă video, expoziții, conferințe și ateliere în care unele teme și metode sunt: eclectism stilistic, relația dintre om și automatizare, reciclare sau teme ecologice, lirismul sec – digital, fuziunea instrumentelor acustice și electronice, cinema-ul expandat, colajul jovial sonor live, precum și reflectarea asupra valențelor politice ale sunetului.

Pentru mai multe detalii si progmram vizitati pagina
SIMULTAN.ORG/2021

SIMULTAN FESTIVAL XV — UNSTABLE STATE OF THINGS

11  — 19.07 2021 / MultipleXity 

The 16th edition of the SIMULTAN Festival will take place between September 11-19, 2021 in Timișoara, Romania under the motto ‘Unstable State of Things’.

Life, as we knew it, is changing radically and probably someday will take a different form, providing a good opportunity to test ourselves and develop our ability to adapt to reality. It is important to understand not only what is happening, but also what is the potential of this transformation of the world following this crisis. The most difficult thing is to tolerate uncertainty and the unknown… in a world where we have come to believe that we have control, but nature proves otherwise.  Learning to tolerate insecurity and the unknown brings us closer to our human condition, fragile and precarious as it is. And the sign is, perhaps, to become human again, that is, to allow ourselves to be vulnerable, fragile, dependent on each other. It is a time to look to the future and imagine what we want our lives to look like from now on.

SIMULTAN is an annual festival dedicated to interdisciplinary arts – emerging media projects, experimental music and audio-visual and sound projects, in order to support new forms of artistic expression. The festival program includes live audio-visual performances, video art screenings, exhibitions, conferences and workshops,  which some themes and methods are: stylistic eclecticism, the relationship between man and automation, recycling or ecological themes, dry lyricism, the fusion of acoustic and electronic instruments, the expanded cinema, the jovial live sound collage, as well as the reflection on the political valences of sound.

For more detail and program visit
SIMULTAN.ORG/2021

PAST EDITIONS
simultan 2021

SIMULTAN FESTIVAL XVI.
Unstabe State of Things

11–19 SEPT 2020 / Timișoara RO

simultan.org/2021

simultan 2020

SIMULTAN FESTIVAL XV.
UNSEEN

27 Sept – 3 Oct 2020 / Timișoara RO

simultan.org/2020

simultan 2019

SIMULTAN FESTIVAL XIV.
THERE WILL BE A TIME WHEN IT WILL NOT BE

8 — 10 Nov 2019 / Timisoara RO

simultan.org/2019

simultan 2018

SIMULTAN FESTIVAL XIII. – anulat!
CECI N’EST PAS UN FESTIVAL

5 — 13 octombrie 2018 / Timisoara RO

simultan-festival-2017
simultan 2017

SIMULTAN FESTIVAL XII.
POSSIBLE FUTURES

3 — 7 Oct 2017 / Timisoara RO

simultan.org/2017

simultan 2015

SIMULTAN XII
TALKING TO STRANGERS

11th edition / 7-10 october / Timisoara RO

11.simultan.org

simultan 2014

SIMULTAN FESTIVAL X.
TERMENI ȘI CONDIȚII

8 — 11 Octombrie 2014 / Timisoara RO

10.simultan.org

simultan-festival-2013
simultan 2013

SIMULTAN FESTIVAL IX.
NECUNOSCUT POPULAR

10 — 12 Oct. 2013 / Timisoara RO

http://www.simultan.org/ro/2013/festival.html

simultan-festival-2012
Simultan 2012

SIMULTAN FESTIVAL VIII.
THE BEGINNING OF THE END

11 — 13 Oct. 2012 / Timisoara RO

http://www.simultan.org/ro/2012/festival.html

simultan-festival-2011
Simultan 2011

SIMULTAN FESTIVAL VII.
IMAGINARY

6 — 8 Oct 2011 / Timisoara RO

http://www.simultan.org/ro/2011/festival.html

simultan-festival-2010
Simultan 2010

SIMULTAN FESTIVAL VI.
PAST CONTINUOUS. FUTURE PERFECT.

30 Sept — 2 Oct. 2010 / Timisoara RO

http://www.simultan.org/ro/2010/festival.html

simultan-festival-2008
Simultan 2009

SIMULTAN FESTIVAL V.
TRANS:POSITION

21 — 23 Mai 2009 / Timisoara RO

http://www.simultan.org/ro/2009/festival.htm

Simultan 2008

SIMULTAN FESTIVAL IV.
TACTICI TEMPORARE

23 — 25 Oct. 2008 / Timisoara RO

http://www.simultan.org/ro/2008/festival.htm

simultan 03
Simultan 2007

SIMULTAN 03
24 — 26 Mai 2007

http://www.simultan.org/ro/2007/festival.htm

Simultan 2006

SIMULTAN 02
18 — 20 Mai 2006

http://www.simultan.org/en/2006/festival.htm

Simultan 01
Simultan 2005

SIMULTAN 01
26 — 27 Mai 2005

http://www.simultan.org/en/2005/festival.htm

footer-simple