header-simple
singular

SCHIZOPHONIA — OPEN CALL

§ƆHIƵضHƟNÏΛ is a project of interventions in various peripheral public spaces, in nomadic format, dedicated to explorations in sound. The events take place in the form of live performance and audition – organized with irregular rhythm and frequency by SIMULTAN.ORG.

Sound events are not only perceived by the ears, they also stimulate other sensory organs. Acoustic vibrations are perceived consciously, but they can cause psychological reactions in the subconscious. Listening to and understanding music or sound is a complex aesthetic process. Interpreting what we hear is a speculative cultural activity; we evaluate the sound according to the origin, the rhythm, the tonality, the harmony or the dissonance, the pauses created. At another level is the psychic and emotional experience, a sensory perception of the body.

The term ‘schizophonia’ (in Greek schizo = to separate) is first used by the composer and theorist R. Murray Schafer and refers to the disintegration of sound from its original source and its reproduction or transmission by electro-acoustic means.

By its origin, any sound was original, later becoming specific to the mechanism that produces it. Moreover, it has been shown that, psychologically, it would be impossible for nature to reproduce the same phoneme twice in an exact manner, they may be similar, but never identical.


The call is addressed to artists who explore the potential of sound art through experimental practices.

CATEGORIES
We are waiting for projects with an experimental and innovative character through the methods of generating or manipulating sound. Proposals can be sound performances or auditions.

PERIOD / PLACE
The artist can propose both the period of the action / project, and the place where he/she wants the public event to take place in Timișoara (outdoor / indoor).

APPLICATION
Registrations are made between July and November 2022, by filling in the online form.

ONLINE FORM -> Link


SCHIZOPHONIA interventions are part of the events related to the cultural program Simultan Festival 2022

Funded by the Municipality of Timișoara, through the Project Center

A project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)


For more information:
simultan@simultan.org

schizophonia.simultan.org

SCHIZOPHONIA — apel deschis

§ƆHIƵضHƟNÏΛ este un proiect de intervenții în diverse spații publice periferice sau încă nefolosite in circuitul cultural, în format nomad, dedicat experimentului sonor. Evenimentele au loc sub formă de Live performance sau audiție — organizate cu ritm și frecvență neregulată de SIMULTAN.ORG.

Evenimentele sonore nu sunt percepute doar de urechi, stimulează și alte organe senzoriale. Vibrațiile acustice sunt percepute conștient, însă ele pot provoca reacții psihologice la nivelul subconștientului. A asculta și înțelege muzica sau sunetul este un proces estetic complex. Interpretarea a ceea ce auzim este o activitate culturală speculativă; evaluăm sunetul după origine, ritmul, tonalitatea, armonia sau dezacordul, pauzele create. La un alt nivel este experiența psihică și emoțională, o percepție senzorială a corpului.

Termenul ‘schizophonia’ (în greacă schizo = a separa) este folosit pentru prima dată de compozitorul și teoreticianul R. Murray Schafer și se referă la dezintegrarea sunetului de sursa sa originală și reproducerea sau transmiterea lui prin mijloace electro-acustice.

Prin originea sa, orice sunet era original, mai târziu devenind specific mecanismului care îl produce. Mai mult, s-a dovedit faptul că, psihic, ar fi imposibil ca natura să reproducă același fonem de două ori într-o manieră exactă, ele pot fi asemănătoare, dar niciodată identice.


TERMENI DE PARTICIPARE
Apelul se adresează artiștilor care explorează potențialul artei sonore prin practici experimentale.

CATEGORII
Asteptam proiecte cu un caracter experimental și inovativ prin metodele de generare sau manipulare a sunetului. Propunerile pot fi de tip performance sonor sau audiție.

PERIOADA / LOCUL DE DESFĂȘURARE
Artistul poate propune atât perioada de desfășurare a acțiunii/proiectului, cât si locul unde dorește să aibă loc evenimentul public în Timișoara (outdoor/indoor).

APLICAȚIE
Înscrierile se fac în perioada iulie – noiembrie 2022, completând formularul online.

FORMULAR ONLINE -> Link


Intervențiile SCHIZOPHONIA fac parte din evenimentele conexe programului cultural Simultan Festival 2022

Finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte
Un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național


Pentru mai multe informații:
simultan@simultan.org

schizophonia.simultan.org

footer-simple