header-simple
singular

Schizophonia #7 Obiect —sound performance

Schizophonia #7
OBIECT — sound performance de Anghel Mailat, video Lavinia Veres

18 OCT – 19.00 / Casa Artelor, Timisoara

‘Intreg intamplator. Obiect’
Sintetizatorul modular este cartierul prin care ma plimb ca sa ascult zgomot. Ferestrele pe langa care trec se deschid, descifrez melodii. Timpul aici merge si inainte si inapoi. E o plimbare compozitionala cu diverse intamplari si personaje cunoscute sau necunoscute.


§ƆHIƵضHƟNÏΛ – o serie de evenimente neregulate dedicate explorării nesfîrșite a sunetului, de simultan.org.

Schizofonia este un termen creat de R. Murray Schafer pentru a descrie împărțirea unui sunet original și reproducerea lui electroacustică.
Acest concept a apărut odată cu invenția echipamentelor electroacustice de transmisie a sunetului-, ceea ce însemna că orice sunet putea fi înregistrat și trimis oriunde în lume.
Inițial, acest lucru nu a fost posibil, întrucât fiecare sunet era original și nu putea fi auzit decât o singură dată. Schizofonia reprezintă separarea sunetului autohton și înregistrarea acestuia.


Evenimentul face parte din proiectul Emergency Entrance, un proiect serial de evenimente dedicate experimentului artistic, prin practici relaționale, tehnologice, bazate pe cercetare. Cadru conceput de Asociatia Simultan și Lapsus.

Program cultural co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Schizophonia #7 Obiect —sound performance

Schizophonia #7
OBIECT — sound performance by Anghel Mailat, video Lavinia Veres

18 OCT – 19.00 / Casa Artelor, Timisoara

Unabridged by chance. Object
The modular synthesizer is the neighborhood I walk through to hear the noise. The windows I pass open, I decipher songs. Time here goes back and forth. It is a compositional walk with various events and known or unknown characters.


§ƆHIƵضHƟNÏΛ – a series of random events dedicated to the endless exploration of sound, by simultan.org.

Schizophonia is a term coined by R. Murray Schafer to describe the splitting of an original sound and its electroacoustic reproduction.
This concept comes from the invention of electroacoustic equipment for the transmission of sound, which meant that any sound could be recorded and sent anywhere around the world.
Initially, that was not possible, as every sound was original and could only be heard once. Schizophonia is the separation of this native sound and the recording of it.


The event is part of the Emergency Entrance project, an on-going project of events dedicated to the artistic experiment, through relational, technological, research-based practices.
Framework design:  Simultan Association and Lapsus Artspace

Cultural program co-financed by AFCN

The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the application or how the beneficiary will use the project results. These are entirely the responsibility of the recipient.

footer-simple