header-simple
singular

HYPER SPECTRAL Tour —Iancu Dumitrescu & Dedalus Ensemble [FR]

HYPER SPECTRAL Tour
Concert Iancu Dumitrescu & Dedalus Ensemble [FR]

Duminica, 21.04.2019 — 19.00
Colegiul Ion Vidu – sala Mihai Perian / Timișoara
Evenimentul pe FB

La invitația GMEA – Centre National de Création Musicale Albi-Tarn, compozitorul Iancu Dumitrescu a participat alături de ansamblul francez Dedalus la o rezidență de creație, în urma căreia vor prezenta împreună mai multe piese în primă audiție:

Inborn Sound pentru Ansamblul Dedalus
New Unstable Utopias
Cosmic Vacuum
Proxima Centauri II
New Nouvelle Arche
de Ana Maria Avram

DISTRIBUȚIA
Iancu Dumitrescu – dirijor și compozitor
– ansamblul Dedalus
Didier Aschour – chitară
Cyprien Busolini – alto
Amélie Berson – flaut
Deborah Walker – violoncel
Thierry Madiot – trombon
Pierre-Stéphane Meugé – saxofon
Fabrice Villard – clarinet
– muzician invitat
Tim Hodgkinson – clarinet bass

Iancu Dumitrescu este una din figurile importante ale avangardei și a dezvoltat o muzică originală bazată pe fenomenul sonor: un hiper-spectralism care vrea să dezvăluie forțele ascunse în însăși natura sunetului. Creația sa combină muzica electroacustică și muzica instrumentală operând o sinteză, o hibridizare între aceste medii diferite. Iancu Dumitrescu este de asemenea fondator şi dirijor al Ansamblului Hyperion, cu care a realizat începand cu 1976 concerte în țară și turnee în Franţa (Radio France), Anglia (Royal Festival Hall), Olanda, Austria (Wien Modern), Germania, Portugalia (Gulbenkian Foundation), Italia, Statele Unite (Spark Festival, Minneapolis) etc.

Dedalus este un ansamblu francez fondat în 1996 de către Didier Aschour și dedicat compozițiilor cu instrumentație liberă din muzica contemporană experimentală nord-americană și europeană a anilor ’60 și până în prezent.
Dedalus este un colectiv în care sunt elaborate în comun aranjamentele, orchestrațiile și interpretările. Pentru o lungă perioadă de timp, ansamblul a fost unic promotor în Franța al curentului minimalist american, prin interpretări după compozitori precum Christian Wolff, Phill Niblock, Frederic Rzewski sau Tom Johnson.
Din 2011, Dedalus lucrează cu o nouă generație de compozitori sau muzicieni din sfera muzicii improvizate și electroacustice care extind practicile din muzica experimentală scrisă


Concerult face parte din proiectul de rezidență artistică și turneu realizat la invitația CREMAC – Comunitatea din România a electroacusticii și muzicii asistate de computer, Asociaţia Jumătatea plină și GMEA – Centre National de Création Musicale Albi-Tarn, în cadrul Sezonul România-Franța 2019

Parteneri locali: Asociația Simultan, Institutul Francez Timișoara

 

HYPER SPECTRAL Tour — Iancu Dumitrescu & Dedalus Ensemble

HYPER SPECTRAL Tour
Concert Iancu Dumitrescu & Dedalus Ensemble [FR]

Sunday, 21.04.2019 – 19.00
Ion Vidu College – Mihai Perian Hall / Timișoara
Facebook Event

At the invitation of GMEA – Center National de Création Musicale Albi-Tarn, the composer Iancu Dumitrescu participated together with the French ensemble Dedalus in a creative residency, after which they will present together with several pieces in the first audition:

Inborn Sound for the Dedalus Ensemble
New Unstable Utopias
Cosmic Vacuum
Proxima Centauri II
New Nouvelle Arche
by Ana Maria Avram

DISTRIBUTION
Iancu Dumitrescu – conductor and composer
– the Dedalus ensemble

Didier Aschour – guitar
Cyprien Busolini – alto
Amélie Berson – flute
Deborah Walker – cello
Thierry Madiot – trombone
Pierre-Stéphane Meugé – saxophone
Fabrice Villard – clarinet
– guest musician
Tim Hodgkinson – clarinet bass

Iancu Dumitrescu is one of the essential figures of the avant-garde. He has developed original music based on the sound phenomenon: a hyper-spectralism that wants to reveal the hidden forces in the very nature of sound. His creation combines electroacoustic music and instrumental music operating a synthesis, hybridization between these different environments. Iancu Dumitrescu is also the founder and conductor of the Hyperion Ensemble, with which he has given concerts in the country and tours in France (Radio France), England (Royal Festival Hall), Holland, Austria (Wien Modern), Germany, Portugal since 1976 ( Gulbenkian Foundation), Italy, United States (Spark Festival, Minneapolis), etc.

Dedalus

is a French ensemble founded in 1996 by Didier Aschour and dedicated to free instrumentation compositions from the experimental North American and European contemporary music of the ’60s and until today. Dedalus is a collective in which arrangements, orchestrations, and performances are jointly developed. For a long time, the ensemble was the only promoter in France of the American minimalist current, through performances by composers such as Christian Wolff, Phill Niblock, Frederic Rzewski, or Tom Johnson.
Since 2011, Dedalus has been working with a new generation of composers or musicians in the field of improvised and electroacoustic music.  They are currently are expanding their practices in experimental written music.


Concerult is part of the artistic residency and tour project realized at the invitation of CREMAC – Romanian Community of electroacoustics and computer-assisted music, Asociaţia Jumătatea plină and GMEA – Centre National de Création Musicale Albi-Tarn, within the Sezonul România-Franța 2019

Local partners: Simultan Association, French Institute Timisoara

 

footer-simple