header-simple
singular

Erik Bünger – The Girl Who Never Was lecture/performance

23 oct. 2021, 18:00
Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely – Sala Studio / Eveniment Facebook

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile (35 de locuri). Înscrierile se fac completând formularul de aici.

Proiectele lui Erik Bünger se concentrează pe fenomene, despre care se presupune că se află dincolo de domeniul limbajului, unde concepte precum voce, corp, imagine și natură alcătuiesc zone de indeterminare – simultan în interiorul și în afara limbajului. În prelegeri performance, videoclipuri, texte și compoziții muzicale, el explorează modul în care astfel de concepte, făcând referire la ceva mut și de nespus de dincolo de limita lingvistică, devin viduri centrale în jurul cărora este construită realitatea noastră.

Lucrările sale au fost prezentate în întreaga lume în locuri precum: Centrul Pompidou din Paris, Colecția Wellcome din Londra, Centrul Lincoln din New York, KW din Berlin și Bienala Curitiba din Brazilia. În 2018, cartea sa de debut, „Elefantul care a fost rinocer”, a fost publicată de RpB Verlag (Köln). În prezent, el deține o bursă de cercetare de patru ani la Universitatea de Arte Aplicate din Viena, unde conduce o echipă de cercetători într-o investigație a conceptului de „voice-over”.

Excerpt from 'The Girl Who Never Was' (2014) from Erik Bünger on Vimeo.

The Girl Who Never Was

În 2008, un cercetător american redescoperă urmele pierdute ale primei voci înregistrate vreodată: vocea în vârstă de 148 de ani a unei fetițe care cântă un cântec de leagăn în limba franceză. Un an mai târziu, un alt cercetător dezvăluie că fragmentul conține, de fapt, vocea unui bărbat. Această poveste devine punctul de plecare pentru o explorare a naturii contradictorii a vocii umane, a puterii vocii umane de a sfida orice categorii convenționale de adevăr și falsitate, trecut și prezent, bărbat și femeie. Cu cât încercăm mai mult să-i aducem la tăcere vocea, cu atât cântecul ei devine mai persistent.


Evenimentul face parte din programul Where ART thou?

Where ART thou? este conceput ca un eveniment anual în jurul artelor, umanismului și tehnologiilor în care tehnologia este văzută deopotrivă ca metodă, instrument de creație și comunicare, producție artistică și sursă de inspirație. Interacționând cu practicieni și artiști internaționali din arte vizuale, cinema, video mapping, tehnologie și industriile creative în sensul larg, WhAt? încearcă să formuleze o serie de răspunsuri la provocările cu care se confruntă artiștii și managerii culturali în trecerea către cea de-a 4 revoluție.

Where ART Thou? este un program Rezidența BRD Scena9, dezvoltat în parteneriat cu Amural Festival și Simultan Festival, finanțat prin Fundatia9 și rețeaua EUNIC din București. Cu sprijinul Ambasadei Suediei la București.

Un eveniment post Simultan Festival 2021Starea Instabilă a Lucrurilor, susținut de Primăria și Consiliul Local al Timișoarei prin Centrul de Proiecte.


Prezentarea va avea loc în limba engleză și va fi transmisă și live pe pagina noastră de Facebook.

Conform noilor reglementări privind măsurile aplicate în contextul pandemiei de COVID-19, organizarea evenimentului poate fi realizată cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Purtarea măștii de protecție este obligatorie.

Erik Bünger – The Girl Who Never Was lecture/performance

23 oct. 2021, 18:00
Hungarian State Theatre Csiky Gergely – Studio / Facebook event

Free entrance, limited availability (35 seats). Registration must be made in advance by filling in the form here.


Erik Bünger’s work focuses on phe­nom­ena, which are gen­er­ally assumed to lie beyond the realm of lan­guage, where con­cepts such as ‘voice’, ‘body’, ‘image’ and ‘nature’ make up zones of inde­ter­mi­nacy – simul­ta­ne­ously inside and out­side lan­guage. In per­for­mance lec­tures, videos, texts, and musi­cal com­po­si­tions, he explores the way in which such con­cepts, by refer­ring to some­thing mute and un­speakable beyond the reach of the lin­guis­tic, be­come cen­tral voids around which our real­ity is built up.

The Girl Who Never Was – video excerpt

The Girl Who Never Was

In 2008 an American researcher rediscovers the lost traces of the first recorded voice ever: the 148-year-old voice of a little girl singing a French lullaby. One year later another researcher reveals that what the fragment actually contains is the voice of a man. This story becomes the starting point for an exploration into the contradictory nature of the human voice and the power of the human voice to defy any conventional categories of truth and falsity, past and present, man and woman. The more we try to shut her voice out the more persistent her song becomes.

Erik Bünger is an artist, writer and composer, whose work investigates the relationship between language and concepts such as ‘voice’, ‘body’, ‘image’ and ‘nature’. In lecture-performances, videos, texts, and musical compositions he explores the way in which such concepts, by referring to something mute and unspeakable beyond the reach of language, become central voids around which our reality is built up. His work has been presented around the world in venues such as Centre Pompidou in Paris, The Wellcome Collection in London, The Lincoln Center in New York, KW in Berlin and The Curitiba Biennial in Brazil. In 2018, his debut book, ‘The Elephant Who Was a Rhinoceros’, was published on RpB Verlag (Cologne)


The event is part of the Where ART Thou? program.

Where ART Thou? is designed as an annual event around the arts and humanities where technology is both a method, a tool of production and communication and a source of inspiration. Engaging with international practitioners and artists across art, film, video-mapping, technology and wider cultural industries, WhAT articulates the challenges and opportunities that artists and cultural managers face in this landscape in advancing new methods on designing cultural projects.
Where ART Thou? is a program of Rezidenta BRD Scena9 developed in partnership with Amural Festival and Simultan Festival funded through Fundatia9 and EUNIC network in Bucharest. With the support of the Embassy of Sweden in Bucharest.

An event post Simultan Festival 2021 – Unstable State of Things, supported by the Timisoara’s City Hall and Local Council through Centrul de Proiecte.


The presentation will be in English & will also be streamed Live on our Facebook page.

footer-simple