header-simple
singular

Emergency Entrance

Emergency Entrance este un proiect serial de evenimente publice într-un laborator artistic dedicat experimentului și expunerii, prin practici relaționale, tehnologice, bazate pe cercetare.

Teoria evoluției emergente afirmă că apariția noilor proprietăți într-un mediu se produce în anumite momente datorită rearanjărilor imprevizibile a unor entități deja existente. Considerăm că, spre deosebire de viziuni mono-disciplinare, utilizarea practicilor multiple este o forță care poate genera stimuli și reacții spontane de emergență într-un context aflat în stare de urgență. 

Scopul acestui proiect este să creeze un punct de întâlnire între artiști emergenți și public, iar fiecare sesiune va fi abordată ca un exercițiu de cercetare urmată de colaborări practice sub formă de instalație sau performance.

Formatul specific, autorii și conținutul evenimentelor nu vor fi anunțate în prealabil, în schimb propunem ca seria să fie privită ca o reacție în lanț, cu fiecare episod menit să fie experimentat in-situ de către public. 

→ PROGRAM CONCEPUT DE SIMULTAN ȘI LAPSUS
https://emergency.simultan.org/


Program cultural co-finanțat de AFCN
Parteneri Casa Artelor – DJCT și Fundația Comunitară Timișoara

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Emergency Entrance

Emergency Entrance is a serial project of public events in an artistic laboratory dedicated to experiment and exposure, through relational, technological, research-based practices.

The theory of emerging evolution states that the emergence of new properties in an environment occurs at certain times due to unpredictable rearrangements of existing entities. We believe that, unlike mono-disciplinary visions, the use of multiple practices is a force that can generate spontaneous emergent stimuli and reactions in an emergency context.

This project aims to create a meeting point between emerging artists and the public, and each session will be approached as a research exercise followed by practical collaborations in the form of installation or performance.

The specific format, authors, and content of the events will not be announced in advance, instead, we propose that the series be seen as a chain reaction, with each episode meant to be experienced in-situ by the public.

→ PROGRAM DESIGNED BY SIMULTANEOUS AND LAPSUS
https://emergency.simultan.org/


Cultural program co-financed by AFCN
Partners: Casa Artelor – DJCT and Fundația Comunitară Timișoara

The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or how the project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

footer-simple